Q&A

VECKANS FRÅGA

"hej, jag undrar vilken linje du går på gymnasiet och hur det går för dig i skolan. Skriv gärna för och nackdelar med just linjen du går på. Vill gärna veta vilken skola du går på och vart den ligger. Bor själv i stockholm skulle vara kul att höra. Tycker om din blogg jätte mycket!! Kram!!"

Hej goding! Först och främst TACK! Kul att du gillar bloggen <3
Jag går i ekonomi juridik och trivs väldigt bra! Jag skulle inte kunna tänka mig gå en annan linje, vilket måste tyda på att jag valt rätt. Att välja linje är väldigt individuellt och jag tycker verkligen att man ska gå efter vad man själv vill och inte välja en linje som alla kompisar väljer. Gymnasiet är tufft, så då gäller det verkligen att välja en linje som innehåller kurser som man själv intresserar sig för, annars blir det svårt. Jag kan ju bara prata utifrån mig själv men jag lär mig mycket snabbare om jag är intresserad av ämnet.
För mig går det väldigt bra i skolan. Skulle inte säga att jag har lätt för att lära mig men jag pluggar SJUKT mycket. Flera dagar i veckan går jag upp klockan 5 bara för att få in en pluggtimme även innan skolan. Sen pluggar jag ungefär från 16-21 varje dag. Jag säger absolut inte att min linje kräver så mycket plugg, utan det blir vad man gör det till. Vill man ha bra betyg så måste man plugga lite mer (om man inte är ett geni haha)..
Fördelar med min linje måste jag säga är främst juridiken. Trots att jag kanske inte har planer på att bli advokat/jurist så har jag lärt mig så sjukt mycket som jag kan dra nytta av i verkliga livet. Speciellt när det kommer till konsumenträtt och vilka rättigheter och skyldigheter när man handlar i butik och på internet. Jag som även är intresserad av att starta eget bolag har dragit stor nytta av affärsjuridiken!
Nackdelen med ekonomi juridik är väl kanske att juridiken är en väldigt tung kurs. Det är mycket lagrum som måste ha koll på och det är väldigt små marginaler som skiljer lagrummen åt. Så det är mycket plugg inför ett prov till exempel. Även när man ska analysera ett rättsfall är språket VÄLDIGT oklart, så man måste verkligen sitta med en uppslagsbok och läsa tusen gånger om.

I övrigt så anser jag linjen som väldigt bra! Jag går i skolan på Tibble Gymnasium som ligger i Täby och ska efter sommaren påbörja mitt sista år. Jag anser Tibble som en bra skola, det är en helt vanlig skola liksom! Varken bättre eller sämre än någon annan skola jag har gått på!

Hoppas du fått svar på din fråga, kram <3

// "Hi, I wonder what High School major you go to and how it goes for you at school. Please write down the pros and cons of the field you are going to. I would like to know which school you are going to and where it is located. I am also living in Stockholm so It would be fun to hear. I enjoy your blog really much!! Hug!! "

Hallo sweetie! First of all, THANK YOU! So fun that you like the blog <3

I'm studying financial law and I'm very pleased with the curse! I could not imagine going another high school major, which has to indicate that I chose the right one. Choosing the high school major is very individual and I really think that you should follow your heart and not choose a field that all of your friends choose. High School is tough, so it really is important to choose a High School major that contains courses that you are interested in, otherwise it will be difficult. I can only speak from myself, but I learn a lot faster if I'm interested in the subject.

Personally, I'm good at school. I could not say I have easy to learn, but I'm studying A LOT. Several days a week, I go up at 5 o'clock just to study one hour before school. Then I study between 4-9 pm every day. I definitely do not say that my High School major requires so much study, but it is what you make i. If you want good grades then you have to study a little more (if you are not a genius haha) ..

The advantages of my high school major I have to say are mainly the law course. Although I may not have plans to become a lawyer, I have learned so much that I can benefit from in real life. Especially when it comes to consumer rights and what rights and obligations you have when you are shopping in the store and on the internet. I am also interested in starting my own company and therefor I have benefited greatly from business law!

The disadvantage of financial law may well be that the law is a very heavy course. There is a lot of laws that you have to remember and there are very small margins that separate the paragraphs from each other. Even when analyzing a legal case, the language is VERY unclear, so you really have to sit with a reference book and read it a thousand times over again.

But overall, I think the High School major is very good! I go to school at Tibble Gymnasium, located in Täby and will start my last year after the summer. I consider Tibble a good school, it's a regular school. Neither better nor worse than any other school I've gone to!

Hope you got an answer to your question, xxx <3

Gillar

Kommentarer